U-Don Combo

UC1 U-Don +California Roll

13.99

UC2 U-Don + Dynamite Roll

14.99

UC3 U-Don+ Spicy Salmon Roll

13.99

UC4 U-Don+ Chicken Katsu (or Pork Katsu)

14.99